obrazek nagłówka
BIP

 


Przedszkole Miejskie nr 49

91 – 850 Łódź, ul. Marysińska 49 tel. 42 655 37 11

______________________________________________________

 

Komunikat dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 49 z dnia 24 marca 2017 r.

dotyczący rekrutacji w roku szkolnym 2017/18

 

       Warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkola:

 

Informuję, iż z dniem 18 kwietnia 2017 od godziny 800 rozpoczyna się


ELEKTRONICZNY NABÓR DO PRZEDSZKOLI
.

Rodzic chcąc zapisać dziecko do przedszkola POWINIEN:

 

1.        Zalogować się  NA PLATFORMIE NABORU POD ADRESEM:

 

https://lodz.formico.pl

 

2.        Wypełnić WNIOSEK postępując zgodnie z podpowiedziami systemu.

3.        Wydrukować WNIOSEK, podpisać i przynieść DO TEGO PRZEDSZKOLA, które zaznaczył jako PRIORYTETOWE (potem do pozostałych wskazanych w zapisie)

4.        Po sprawdzeniu WNIOSKU przedszkole sprawdza dane w systemie i tam je zatwierdza.

5.        W przypadku braku możliwości wydrukowania WNIOSKU, można samodzielnie wprowadzić dane do systemu naboru elektronicznego, a WNIOSEK wydrukować w przedszkolu, które rodzic wskazał jako pierwsze (priorytetowe)

6.        JEŻELI RODZIC NIE MA DOSTĘPU do Internetu WNIOSEK należy wypełnić na terenie PRZEDSZKOLA PRIORYTETOWEGO, które następnie wprowadzi dane do systemu (niezbędne są; dowody osobiste rodziców i  nr PESEL dziecka).

7.        Elektronicznym naborem objęte są  TYLKO I WYŁACZNIE DZIECI Z TERENU GMINY ŁÓDŹ.

8.        WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 10 MAJA DO GODZINY 1500.

 

Jeśli chcecie, by Wasze dziecko od września 2017 r. uczęszczało do naszego przedszkola należy:

w dniach 18 kwietnia do 10 maja 2017 r.

poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 700 do 1600

wtorki od godziny 800 do 1700 ,

 10 maja do godziny 1500

dostarczyć lub wypełnić na miejscu powyżej wymieniony Wniosek.

 

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola
1.      Wielodzietność rodziny kandydata;


2.      Niepełnosprawność kandydata;


3.      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;


4.      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;


5.      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;


6.      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;


7.      Objęcie kandydata pieczą zastępczą


8.      Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego           wyboru;


9.      Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie           dziennych studiów stacjonarnych;


10.      Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania,           wychowania i opieki;


11.      Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji;


12.      Dziecko wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone           umieszczeniem w zastępczych formach opieki;


13.      Dziecko zamieszkując e w odległości do 3 km od placówki ;


 


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017