obrazek nagłówka
BIP

Przedszkole Miejskie nr 49

91 – 850 Łódź, ul. Marysińska 49 tel. 42 655 37 11

______________________________________________________

 

Komunikat dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 49 z dnia 19 lutego 2015 r.

dotyczący rekrutacji w roku szkolnym 2015/16

 

       Warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkola:

 

Informuję, iż z dniem 2 marca 2015 od godziny 800 rozpoczyna się ELEKTRONICZNY NABÓR DO PRZEDSZKOLI.

Rodzic chcąc zapisać dziecko do przedszkola POWINIEN:

 

1.        Zalogować się  NA PLATFORMIE NABORU POD ADRESEM:

 

lodz.przedszkola.vnabor.pl

 

2.        Wypełnić WNIOSEK postępując zgodnie z podpowiedziami systemu.

3.        Wydrukować WNIOSEK, podpisać i przynieść DO TEGO PRZEDSZKOLA, które zaznaczył jako PRIORYTETOWE (potem do pozostałych wskazanych w zapisie)

4.        Po sprawdzeniu WNIOSKU przedszkole sprawdza dane w systemie i tam je zatwierdza.

5.        W przypadku braku możliwości wydrukowania WNIOSKU, można samodzielnie wprowadzić dane do systemu naboru elektronicznego, a WNIOSEK wydrukować w przedszkolu, które rodzic wskazał jako pierwsze (priorytetowe)

6.        JEŻELI RODZIC NIE MA DOSTĘPU do Internetu WNIOSEK należy wypełnić na terenie PRZEDSZKOLA PRIORYTETOWEGO, które następnie wprowadzi dane do systemu (niezbędne są; dowody osobiste rodziców i  nr PESEL dziecka).

7.        Elektronicznym naborem objęte są  TYLKO I WYŁACZNIE DZIECI Z TERENU GMINY ŁÓDŹ.

8.        WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 31 MARCA DO GODZINY 1500.

 

Jeśli chcecie, by Wasze dziecko od września 2015 r. uczęszczało do naszego przedszkola należy:

w dniach 2 - 31 marca 2015 r.

poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 700 do 1600

wtorki od godziny 800 do 1700 ,

 31 marca do godziny 1500

dostarczyć lub wypełnić na miejscu powyżej wymieniony Wniosek.

 

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola

 

1 Wielodzietność rodziny kandydata;

2 Niepełnosprawność kandydata

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

                                                                                                                                                            8 Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru 

9 Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych.

                                                                                                                                                                10 Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

                                                                                                                                                                   11 Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji.

12 Dziecko wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki  

                                                                                                                                                                 13 Dziecko zamieszkując e w odległości do 3 km od placówki


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kandydaci: 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach